Kandilli Rasathanesi: Çoklu kırılma, depremin Mw=7.7 olduğu gerçeğini değiştirmez - Gazete Oksijen